naše usluge:

 

GRAD ZAGREB

Površina: 5 350 km2
Broj stanovnika: 86 992

Gradovi:
Čakovec
Mursko središće
Prelog


Općine:
Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevac, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevac, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova, Vratišinec.
.

  

 

 

 

 

lokacija... / FA/KUD/ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

 

Međimurska županija najmanja je, najsjevernija i, nakon Zagreba, najnaseljenija hrvatska županija. Smještena je između rijeka Mure i Drave. Na istoku i djelomično na sjeveru županije graniči s Mađarskom, a na zapadu i djelomično na sjeveru sa Slovenijom. Prema Mađarskoj su otvoreni granični prijelazi u Kotoribi i Goričanu, a prema Sloveniji u Murskom Središću, Bukovju, Štrigovi i Trnovcu.

Međimurje je okruženo vodama, a donedavna, vode su plavile ne samo oranice i šumarke nego i naselja. Nakon poplave 1710. godine Drava je promijenila korito, pa je Legrad iz Međimurja "prešao" u Podravinu. Po količini padalina pripada vlažnijim krajevima Panonske nizine i zbog relativno velike vlažnosti tla često su magle.

Narodni običaji su dobro očuvani, osobito je poznata međimurska hiža, narodna nošnja i folklorni napjevi, koji se sve češće vrednuju i u suvremenoj hrvatskoj rock-glazbi.

 

- Trenutno nemamo podatke za ansamble. Ako vi imate, javite nam!

 

 

 


KUD "MAČKOVEC" Mačkovec
KUD "BISERNICA" Novo Selo Rok
KUD "BELICA" Belica
KUD "ČRNE STRELE" Trnovec
KUD "DOMAŠINEC" Domašinec
KUD "DR. VINKO ŽGANEC" Vratišinec
KUD "FIJOLICA" Orehovica
KUD "IVAN MUSTAČ-KANT" Sveta Marija
KUD "KATRUŽE" Ivanovec
KUD "KOTORIBA" Kotoriba
KUD "LOPATINEC" Lopatinec
KUD "MURA" Mursko Središće
KUD "PODTUREN" Podturen
KUD "SELJAČKA SLOGA" Donja Dubrava
KUD "STRAHONINEC" Strahoninec
KUD "SVETI JERONIM" Štrigova
KUD "VULARIJA" Vularija
KUD "ŽIŠKOVEC" Žiškovec
KUD "FLORIJAN ANDRAŠEC" Dekanovec
KUD "KAŠTEL" Pribislavec
KUD "MIHOVLJAN" Mihovljan
KUD "ŠENKOVEC" Šenkovec
KUD "DONJI VIDOVEC" Donji Vidovec
KUD "LIPA" Miklavec
KUD "DONJI KRALJEVEC" Donji Kraljevec
KUD "ŠANDOROVEC" Šandorovec

 

 
 

 

 

   
© FOLKLOR D.O.O. za promicanje i očuvanje kulturne baštine