naše usluge:

Površina: 1 734 km2
Broj stanovnika: 129 397

Gradovi:
Đurđevac
Koprivnica
Koprivnica

Općine:
Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kalni, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Sveti Petar Orehovec, Virje. 

 

 

 

 

lokacija... / FA/KUD/ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

 

Koprivničko-križevačka županija pokriva plodni dio Podravine od Bilogore do mađarske granice i Kalničko gorje čiji najviši vrh doseže 642 metra. Davna rimska "via magna" (glavni put) učinio je Koprivnicu, današnje središte županije, raskrižjem međunarodnih prometnih smjerova (Rijeka-Budimpešta i Graz-Vinkovci prema zemljama jugoistočne Europe).

Kalnik, s vinorodnim obroncima, izvorima mineralne i slane vode zajedno s pokrajdravskim jezerima, ima velik turistički potencijal. Na tom području očuvani su rezervati pijeska (Đurđevački peski) na kojima još rastu pustinjske biljke iz nekadašnjih panonskih pješčara i malobrojni endemi.

Uz višestoljetnu kulturno-prosvjetnu tradiciju i brojne plemićke obitelji naše doba posebice bilježi likovni smjer naivne umjetnosti koji se razvio u Hlebinama stvorivši slikarska imena kao što su Generalić, Večenaj, Lacković Croata.- Trenutno nemamo podatke za ansamble. Ako vi imate, javite nam!

 

 

KUD "KOPRIVNIČKI IVANEC" Koprivnički Ivanec
KUD "FRAN" Ferdinandovac
KUD "FRAN GALOVIĆ" Peteranec
KUD "PRUGOVAC" Prugovac
KUD "KRIŽEVCI " Križevci
KUD "PETAR PRERADOVIĆ" Đurđevac
KUD "IVAN VITEZ.T" Novigrad Podravski
KUD "KOPRIVNICA" Koprivnica
KUD "PODRAVKA" Koprivnica
KUD "RUDAR GLOGOVAC" Glogovac
KUD "TOMISLAV" Sveti Ivan Žabno
KUD "SELJAČKA SLOGA" Đelekovec
KUD "GRGUR KARLOVČAN" Kalinovac
KUD "STARI GRANIČAR" Cirkvena
KUD "MOLVE" Molve
KUD "PODRAVEC" Kloštar Podravski
KUD "TAMBURAŠI TRIGLAV" Koprivnica
KUD "ZRIN" Legrad
KUD "SELJAČKA SLOGA" Sveti Petar Čvrstec
KUD "STJEPAN" Veliki Raven
KUD "ŠIRINE" Novo Virje
KUD "IVAN LEPUŠIĆ" Apatovec

 

   
© FOLKLOR D.O.O , za promicanje i očuvanje kulturne baštine