naše usluge:
 

 

 

 

 

 

 

 

lokacija... ANSAMBLI /VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA /

FA HKGD "DUNAV"

 

 


Stariju folklornu skupinu čini preko 35 članova uglavnom srednjoškolske, studentske i starije dobi koji se okupljaju i redovno rade najmanje dva puta tjedno.   

Voditelj starije folklorne sekcije je Zlatko Hegeduš, voditelj folklornog pjevanja je Dario Gelo.

           Prepoznavajući običaje i hrvatsku tradiciju kao vrijednost kojom se trebamo ponositi društvo je u folklornu sekciju uložilo mnogo truda za stvaranje kvalitetnih programa.  Osim pjesama i plesova vukovarskog kraja folklorna skupina društva izvodi i čuva tradiciju plesa i ostalih krajeva RH.

Tako starija folklorna sekcija društva ''Dunav'', na svom repertoaru pored Slavonskih i Srijemskihpjesama i plesova, ima BaranjskePosavskeBizovačke i Bunjevačke plesove, te Splitske plesove i Plesove staroga Trogira.

Redoviti su sudionici Županijske smotre tradicijske kulture i folklora - Vinkovačkih jeseni, a najveći broj nastupa realizira se u samom gradu Vukovaru. Rado su viđeni gosti u mnogim mjestima diljem RH, ali i u inozemstvu, od čega su zapaženiji nastupi proteklih godina na međunarodnim festivalima folklora u Njemačkoj, Italiji, Turskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj.

 

 

mail: dunav.vukovar@gmail.com

web stranica: http://www.hkgd-dunav.hr

   
© FOLKLOR D.O.O. za promicanje i očuvanje kulturne baštine