lokacija... KUDOVI / OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

KUD " SKLAD "

Nakon 1852.g. kada je bila zabranjena uporaba hrvatske zastave, «Listopadskom diplomom» 20.listopada 1860.g. car Franjo Josip povratio je podređenim narodima Ustav.Od tada je u Hrvatskoj u uredima i školama ponovo uveden hrvatski jezik i hrvatska zastava, a diljem Hrvatske niču hrvatska društva.Kud «Sklad» osnovano je 1863.godine. Iako iz te godine nije sačuvana arhivna građa, prva fotografija društva dovoljan je dokaz. Na njoj je Luka Botić, a on je umro 22. kolovoza 1863 u Đakovu. Prema tome fotografija je snimljena prije tog datuma, pa je i društvo utemeljeno 1863. zamisao o takvom društvu potječe od mladih svećenika i kulturnih pregalaca Hinka Hladačeka, Vilima Korajca, Julija Vončine, Julija Liebalda-Ljubojevića i ravnatelja katedralnog zbora Ivana Trišlera. Prvi predsjednik društva bio je Dragutin Boellein vlastelin Biskupije đakovačke ,a članovi su bili tadašnji obrtnici, trgovci i intelektualci.(izvor:K. Pavić, Muzej Đakovštine "125 godina pjevačkih društava u Đakovu")Pod imenom Sklad društvo je djelovalo do 1883.godine. Tada mu je rad zabranjen, ali je njegovu tradiciju nastavilo NARODNO KAZALIŠNO DRUŠTVO sve do 1918.godine, kada je preuzeo PRERADOVIĆ.

-uzeto sa službenih stranica KUD "SKLAD"

 http://www.kud-sklad.hr

 


 
 
© www.hrvatskifolklor.com
developed by: SLAVONAC