Kaštelanska narodna četvorka

TADIN, Marica
Kaštelanska narodna četvorka / Marica Tadin ; <zapis plesa i autor koreografije Tonći Tadin ; prijevod na strane jezike Suzana Bedalov>. - Kaštela : Bijaći - Društvo za očuvanje kulturne baštine Kaštela : Muzej grada Kaštela, 2007. - 90 str. : ilustr. u boji ; 22 cm + 1 DVD


Bilješke. - Bibliografija
ISBN 978-953-99599-5-9
ISBN 978-953-7276-03-4

Društvo za očuvanje kulturne baštine "Bijaći" i Muzej grada Kaštela objavili su knjigu etnomuzikologinje prof. Marice Tudin o starom kaštelanskom plesu "četvorka" ili "kvadrija". Knjiga je rezultat višegodišnjeg istraživanja toga dalmatinskog plesa koji je sastavni dio glazbeno-plesnog identiteta Kaštela. U knjizi je dan prikaz gospodarskog razvoja Kaštela i pregled glazbene tradicije u razdoblju od sredine 19. st. do početka 2. svjetskog rata kada je "četvorka" nastala i kada su je Kaštelani plesali. Predstavljena su istraživanja folklorne baštine Kaštela, dan je naglasak na narodni ples i plesnu kulturu. Detaljno je opisana "četvorka", njezina obilježja i instrumentalna pratnja. Sadržan je i uz notni zapis kaštelanske narodne četvorke te opis ženske i muške narodne nošnje njezinih izvođača. Uz knjigu je priložen i DVD za video zapisom "četvorke" u izvedbi KUD-a "Ante Zaninović" iz Kaštel Kambelovca.

 

 


 

 
 
© www.hrvatskifolklor.com
developed by: SLAVONAC